Warto być związkowcem.

(przedruk ze strony Wydawnictwa C.H.Beck: czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/aktualnosc/wspoldzialanie-pracodawcy-ze-zwiazkami-zawodowymi-wybrane-zagadnienia-zwiazane-z-rozwiazaniem-umowy-o-prace/) Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją powołaną do reprezentowania i…