Praca na niepełny etat.

Opis zagadnienia… Bardzo często oferowaną przez firmy formą współpracy jest umowa o pracę w niepełnym wymiarze…

Ochrona przedemerytalna.

Prawo pracy przewiduje określone przywileje dla poszczególnych grup pracowników, znajdujących się w wyjątkowej sytuacji ze względu…

Emerytura pomostowa.

Zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 roku emerytura pomostowa jest świadczeniem pieniężnym przysługującym pracownikom wykonującym…

Praca na emeryturze.

Często zdarza się, że osoba, która osiąga wiek emerytalny, ma zamiar kontynuować zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy.…