Rejestracja nowego Związkowca.

 

Niniejszym, zgłaszam swój akces do przystąpienia w szeregi 
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Policji
Komendy Stołecznej Policji.

Wypełnienie i wysłanie poniższego formularza, jest potwierdzeniem akcesu.
Pracownik NSZZPP skontaktuje się, w celu dopełnienia formalności.
Wszelkie dane wrażliwe pozostaną do wiadomości NSZZPP.

Event Registration Form (#3)