KSP-NSZZPP

Wywiad z Panią Małgorzatą Pilarz, Przewodniczącą
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych
Pracowników Policji KSP.

Wywiad przeprowadził Pan Mariusz Mrozek
dla Stołecznego Magazynu Policyjnego.
(grudzień 2022 roku)
Zanim przejdziemy do rozmowy o samych związkach zawodowych, proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Przewodniczącą została Pani niedawno.

Przewodniczącą Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji KSP zostałam 7 października tego roku. W tym dniu odbyły się wybory do władz i organów Związku, zostałam wybrana – za co bardzo dziękuję – ciesząc się poparciem i zaufaniem głosujących. Tym samym na moich barkach spoczęła ogromna odpowiedzialność za wiele istotnych spraw pracowników całego garnizonu stołecznego. (czytaj dalej…)

 

Połącznie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

HENRY FORD

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________NASI SPONSORZY