KSP-NSZZPP

Wywiad z Panią Małgorzatą Pilarz, Przewodniczącą
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych
Pracowników Policji KSP.

Wywiad przeprowadził Pan Mariusz Mrozek
dla Stołecznego Magazynu Policyjnego.
(grudzień 2022 roku)
Zanim przejdziemy do rozmowy o samych związkach zawodowych, proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Przewodniczącą została Pani niedawno.

Przewodniczącą Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji KSP zostałam 7 października tego roku. W tym dniu odbyły się wybory do władz i organów Związku, zostałam wybrana – za co bardzo dziękuję – ciesząc się poparciem i zaufaniem głosujących. Tym samym na moich barkach spoczęła ogromna odpowiedzialność za wiele istotnych spraw pracowników całego garnizonu stołecznego. (czytaj dalej…)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NASI SPONSORZY