Adres korespondencyjny.

NSZZ Pracowników Policji
Wojewódzki Zarząd Zakładowy
w Komendzie Stołecznej Policji
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2
pokój 69A